24 1

Verimlilik, zeka, işlevsellik ve tasarım: DIGICONTROL ROOM4D

GFR’nin oda otomasyon konsepti ROOM4D olarak adlandırılmaktadır. “4D” modern oda otomasyonunun dört boyutunu temsil eder: verimlilik, zeka, işlevsellik ve tasarım. ROOM4D, entegre oda otomasyon çözümlerini gerçekleştirmek için tüm gereksinimlere sahiptir. Entegre oda otomasyonunun görevlerinden biri de enerji verimliliğini konfor ile birleştirmektir.Bu nedenle felsefemiz “konfor yarat ve enerjiyi kontrol et.”

Bina otomasyon sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan oda otomasyonu binaların ekolojik ve ekonomik işletmesinin temelini oluşturur.Oda kontrolü, basit kullanım, yüksek verimlilik ve bina otomasyon sistemine sorunsuz entegrasyon ile sağlanır.

Oda otomasyonu, konforu artırırken enerji tüketiminin azaltılmasını sağlar.Ayrıca  iç ortam sıcaklık, nem, hava kalitesi, oda aydınlatması ve perde kontrolünü yönetir. Oda otomasyonu her zaman yüksek konfor ve optimum enerji verimliliğini göz önünde bulundurur.

Digicontrol ROOM4D

GFR’nin oda otomasyon konsepti ROOM4D olarak adlandırılmaktadır. “4D” modern oda otomasyonunun dört boyutunu temsil eder: verimlilik, zeka, işlevsellik ve tasarım. ROOM4D, entegre oda otomasyon çözümlerini gerçekleştirmek için tüm gereksinimlere sahiptir.

Entegre oda otomasyonunun görevlerinden biri de enerji verimliliğini konfor ile birleştirmektir. Bu nedenle felsefemiz “konfor yarat ve enerjiyi kontrol et.”

“Konfor Yarat”

Oda otomasyonu basit kullanıcı arayüzleri ,mükemmel işlevsellik,güvenilirlik ve işletme güvenliği sayesinde konforlu mekanlar oluşturur.Ortamın sıcaklık,nem ve CO2 değerlerini konfor şartlarına getirerek çalışma performasını arttırır. Ayrıca nem kontrolü ile virüslerin yayılımını ciddi oranda azaltır. Aynı zamanda bireysel tercihler ile farklı kullanıcılara uyarlanabilen otomasyon sitemlerini temsil eder. Bununla birlikte planlama ve işletme açısından uygun sistem mühendisliği içerir. ’WEBPROJECT’ oda otomasyon sistemlerini planlar,tasarlar ve bunları bina otomasyon ve yönetim sistemine entegre eder.

“Enerjiyi Kontrol Et”

Binanın enerji verimliliği standartlar doğrultusunda ekolojik ve ekonomik açıdan optimum çalışmasını temsil eder.Toplam enerji verimliliğine, tüketim verilerinin şeffaflığına (izleme), enerji eşiklerinin gözetilmesine (sınırlama), enerji verilerinin karşılaştırılmasına (kıyaslama) ,bilgilerin belgelenmesine ve arşivlenmesine (raporlama) odaklanır. Oda otomasyon sistemiyle ilgili uygulamalar, ‘DIGIVISION’ enerji yönetim sistemi olan ‘WEBENCON’ ile daha da verimli bina işletimi için size birçok seçenek sunar.

Bina Otomasyon Sistem Entegrasyonu

Modern bir oda otomasyon sistemi için bazı gereksinimler vardır. Sistem bir odadaki ışık, gölgeleme, ısıtma, soğutma, havalandırma, multimedya vb. tüm sistemler ile iletişim kurabilmeli ve kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır. Bu nedenle tüm oda otomasyon bileşenleri, bir sisteme ve genel bir enerji verimliliği konseptine entegre edilmelidir.

Özetle, entegre oda otomasyonu, bina operatörleri için gelişmiş işlevsellik ve azaltılmış maliyetler anlamına gelir.

25

25

GFR Oda Otomasyonu

GFR oda otomasyonu  bir noktadan tüm sistemi kontrol etmenizi sağlar.

DIGICONTROL ROOM4D’ye yatırım yapmak  yüksek verimli bir oda otomasyon sistemine yatırım yaptığınız anlamına gelir ve yenilikçi yazılım ve son teknoloji bileşenler sunar.

Enerji tasarrufu sağlarken son teknoloji konfor sunar.

Güçlü ,genişletilebilir ve geleceğe yöneliktir.

ROOM4D yarının artan taleplerini karşılayacak oda otomasyon sistemidir.

Bir yanda kullanıcının bireysel ihtiyaçlarını, diğer yanda ise yatırımcı ve işletmecilerin binaya ilişkin ekonomik yönlerini ve artan taleplerini dikkate alarak verimli ve konforlu binalar ve odalar yaratır.

Bina Teknolojileri hakkında daha fazla bilgi almak için şimdi Ateksis’i ziyaret edin!

Share