teltonika1

Dünyanın önde gelen ilk 5 üreticisinden biri: Teltonika Networks

Geçtiğimiz ay Endüstriyel Hücresel IoT Yönlendirici ve Ağ Geçidi ürün gamı ile dünyanın önde gelen ilk 5 üreticisinden biri olan Litvanya merkezli Teltonika Networks ile Teknomaks, Yetkili Distribütörlük anlaşması imzaladı. Biz de kendilerini daha yakından tanımak için hem Teltonika Networks’u, hem de Türkiye’de pazarı hakkında görüşlerini sorduk.

Can you talk about Teltonika?
Teltonika’dan biraz bahseder misiniz?

Teltonika Networks is a rapidly growing technology company, manufacturing professional network connectivity equipment for international markets. Through long-term experience and research and development of industrial network devices for IoT and M2M communication, we have developed a wide portfolio of products for the most complex areas of Industry 4.0, Smart City, and Green Energy. Teltonika Networks controls every stage of the product development cycle, which enables us to respond quickly and flexibly to market needs and changes while ensuring reliability, security, and ease of use. As a part of Teltonika IoT Group, all our products are manufactured and assembled in a modern factory in Lithuania which allows us to ensure highest quality standards.

Teltonika Networks, uluslararası pazarlar için profesyonel ağ bağlantı ekipmanları üreten, hızla büyüyen bir teknoloji şirketidir. IoT ve M2M iletişimi için endüstriyel ağ cihazlarının uzun vadeli deneyimi ve araştırma-geliştirmesiyle, Endüstri 4.0, Akıllı Şehir ve Yeşil Enerji’nin en karmaşık alanları için geniş bir ürün portföyü geliştirdik. Teltonika Networks, ürün geliştirme döngüsünün her aşamasını kontrol eder, bu da güvenilirlik, güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlarken pazar ihtiyaçlarına ve değişikliklerine hızlı ve esnek bir şekilde yanıt vermemizi sağlar. Teltonika IoT Group’un bir parçası olarak tüm ürünlerimiz, en yüksek kalite standartlarını sağlamamıza olanak tanıyan Litvanya’daki modern yapıdaki fabrikamızda üretilmekte ve monte edilmektedir.

Which criterias are you taking into account when designing your products?
Ürünlerinizi tasarlarken hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz?

The most important source of inspiration when we design our products is our partner feedback. We aim, to be close to our partners with numerous and often local sales teams able to give more attention to each and single project. As a result, we are able to not only fulfil a demand and advise on business and technical details, but to also understand the solution our clients are working on and the real-life problem they are trying to solve. We must emphasize that this close connection is essential to have an efficient feedback loop that influences our RnD decisions greatly. Our partners dictate, what product they need to grow their business and attract more opportunities. We reinforce these demands with our own research and look for the most valuable set of product design parameters to achieve a popular product, which in turn helps us to offer it at a disruptive price point without sacrificing quality.

Ürünlerimizi tasarlarken en önemli ilham kaynağı iş ortağımızın geri bildirimidir. Her bir projeye çok daha fazla ilgi gösterebilen çok sayıda ve genellikle yerel çalışan satış ortaklarımıza yakın olmayı hedefliyoruz. Sonuç olarak, sadece iş ve teknik detaylarla ilgili bir talebi ve tavsiyeyi yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimizin üzerinde çalıştığı çözümü ve çözmeye çalıştıkları gerçek hayattaki sorunu da anlıyoruz. Bu yakın bağlantının, Ar-Ge kararlarımızı büyük ölçüde etkileyen verimli bir geri bildirim döngüsüne sahip olmak için gerekli olduğunu vurgulamalıyız. İşlerini büyütmek ve daha fazla fırsat çekmek için hangi ürüne ihtiyaç duyduklarını ortaklarımız belirler. Bu talepleri kendi araştırmalarımızla pekiştiriyoruz ve popüler bir ürün elde etmek için en değerli ürün tasarım parametreleri setini arıyoruz ve bu da kaliteden ödün vermeden onu vurucu bir fiyat noktasında sunmamıza yardımcı oluyor.

teltonika3

How do you foresee the future to be shaped? And what is your plan to answer the needs in the future?
Geleceğin nasıl şekilleneceğini öngörüyorsunuz? Ve gelecekte ihtiyaçlara cevap vermek için planınız nedir?

Year by year, connected IoT solutions are getting more and more attention and demand all over the world. At the same time, we see that different markets are in very different development stages, which dictates what connectivity hardware they demand. We ship our devices to more than 140 countries all over the world and we can strongly say that there is no single recipe for success. However, few components are present everywhere: value – determined by the functionality, reliability and equipment cost and finding the right tool for each task. Naturally, 5G is already changing the landscape of connectivity and challenging conventional wired connectivity methods, however emerging LPWAN connectivity options like NB-IoT and LTE Cat-M1 are also finding their place under the sun. In short – we are going to even more diversify our portfolio adapting to different specifics of each market which is both challenging and rewarding. However, we must remember, that with these connectivity methods, 4G LTE isn’t going anywhere, a lot of projects do not require extremely power efficient devices or speeds/latency associated with 5G. Therefore, 4G LTE is here to stay and be the backbone of the majority of connected IoT solutions.

Her geçen yıl, bağlantılı IoT çözümleri tüm dünyada giderek daha fazla ilgi ve talep görüyor. Aynı zamanda, farklı pazarların, talep ettikleri bağlantı donanımını belirleyen çok farklı gelişme aşamalarında olduğunu görüyoruz. Cihazlarımızı tüm dünyada 140’tan fazla ülkeye gönderiyoruz ve başarının tek bir tarifi olmadığını kuvvetle söyleyebiliriz. Bununla birlikte, her yerde birkaç bileşen bulunur: değer – işlevsellik, güvenilirlik ve ekipman maliyeti ile belirlenir ve her görev için doğru aletin bulunması. Doğal olarak, 5G zaten bağlantı ortamını değiştiriyor ve geleneksel kablolu bağlantı yöntemlerine meydan okuyor, ancak NB-IoT ve LTE Cat-M1 gibi yeni ortaya çıkan LPWAN bağlantı seçenekleri de güneşin altında yerlerini buluyor. Kısacası – hem zorlu hem de ödüllendirici olan her pazarın farklı özelliklerine uyum sağlayarak portföyümüzü daha da çeşitlendireceğiz. Ancak, bu bağlantı yöntemleriyle 4G LTE’nin hiçbir yere kaybolmadığını, birçok projenin son derece düşük güçte çalışan cihazları veya 5G deki yüksek hızıve çok düşük gecikme süresini gerektirmediğini unutmamalıyız. Bu nedenle 4G LTE, IoT çözümlerinin çoğunluğunda belkemiği olarak kalmak durumunda.

What direction is your research and development activities moving on?
Araştırma ve geliştirme çalışmalarınız hangi yönde ilerliyor?

This year, we have introduced our new Ethernet & Wireless product division, with a goal to address the growing demand in industrial networking space that does not require cellular connectivity component. We are strongly committed to move towards this space and apply the same value-based mentality to capture the market. However, we will not sacrifice our cellular product division development, as we are constantly growing our RnD team to keep innovating our current portfolio, create new products and discover new technologies that can be applied. One thing to note, all our RnD decisions are based on our product philosophy which is to offer devices that are secure, reliable and easy to use.

Bu yıl, hücresel bağlantı bileşeni gerektirmeyen endüstriyel ağ alanında artan talebi karşılamak amacıyla yeni Ethernet ve Kablosuz ürün grubumuzu tanıttık. Bu alana doğru ilerlemeye ve pazarı ele geçirmek için aynı değere dayalı zihniyeti uygulamaya son derece kararlıyız. Ancak, mevcut portföyümüzü yenilemeye devam etmek, yeni ürünler yaratmak ve uygulanabilecek yeni teknolojileri keşfetmek için Ar-Ge ekibimizi sürekli olarak büyüttüğümüz için hücresel ürün bölümü geliştirmemizden ödün vermeyeceğiz. Unutulmaması gereken bir nokta, tüm Ar-Ge kararlarımız güvenli, güvenilir ve kullanımı kolay cihazlar sunmak olan ürün felsefemize dayanmaktadır.

teltonika2

What is your marketplace worldwide?
Dünya çapında pazar yeriniz nedir?

We have a truly global footprint, as mentioned we are currently shipping devices to more than 140 countries worldwide. Regardless of our strong footprint in Europe, close to our origin, we have sales, support and logistics offices in 19 countries to fulfil our commitment to be close to our partners. Global ambition has as much challenges as it offers opportunities. We must constantly work to certify our products in different markets, to offer different price level and specification devices, to develop our Remote Management System that can solve problems specific to each region.

Gerçekten küresel bir ayak izimiz var, belirtildiği gibi şu anda dünya çapında 140’tan fazla ülkeye cihaz gönderiyoruz. Avrupa’daki güçlü ayak izimiz ne olursa olsun, menşemize yakın, ortaklarımıza yakın olma taahhüdümüzü yerine getirmek için 19 ülkede satış, destek ve lojistik ofislerimiz var. Küresel hırs fırsatlar sunduğu kadar zorluklara da sahiptir. Ürünlerimizi farklı pazarlarda sertifikalandırmak, farklı fiyat ve özellikte cihazlar sunmak, her bölgeye özgü sorunları çözebilen Uzaktan Yönetim Sistemimizi geliştirmek için sürekli çalışmalıyız.

What is your coverage in Turkey?
Türkiye’deki kapsama alanınız nedir?

One of our key elements in creating strong and reliable partnerships is to be closer to our partners, our customers. Therefore, we already invested and we are providing technical support locally. At Teltonika Networks we see a huge potential in Turkey IoT business and that a partnership with Teknomaks will show to the market why our devices and IoT platform is very popular Globally. Turkish people are very innovative and we see big potential for our networking devices in different type of projects: smart city, energy sector, industry and automation, retails and transportation.

Güçlü ve güvenilir ortaklıklar oluşturmanın kilit unsurlarından biri de iş ortaklarımıza ve müşterilerimize daha yakın olmaktır. Zaten bu sebeple yatırım yaptık ve yerel Teknik Destek sağlıyoruz. Teltonika Networks için Türkiye IoT işinde büyük bir potansiyel görüyoruz ve Teknomaks ile ortaklığımızın pazara, cihazlarımızın ve IoT platformumuzun neden küresel olarak popular olduğunu göstereceğini görüyoruz. Türk halkı çok yenilikçi. Bu sebeple akıllı şehir, enerji sektörü, sanayi ve otomasyon, perakende ve ulaşım gibi farklı türdeki projelerde ağ cihazlarımız için büyük bir potansiyel görüyoruz.

What make you different from others?
Sizi diğerlerinden farklı kılan nedir?

To use a famous slogan – we think differently, we take our original ideas, we apply our courage and effort and we measure how successful it is. Most importantly we do not fear change or ambitious goals – we embrace them and we are happy that this recipe so far is showing results that we can be proud of!

Ünlü bir slogan kullanmak için – farklı düşünüyoruz, orijinal fikirlerimizi alıyoruz, cesaretimizi ve çabamızı uyguluyoruz ve ne kadar başarılı olduğunu ölçüyoruz. En önemlisi, değişimden veya iddialı hedeflerden korkmuyoruz – onları benimsiyoruz ve bu tarifin şu ana kadar gurur duyabileceğimiz sonuçlar vermesi bizi mutlu ediyor!

Teltonika ürünleri ve ağ bağlantıları ekipmanları hakkında daha fazla bilgi almak için şimdi Teknomaks‘ı ziyaret edin!

Share