4

Duetron, Personel Devam Kontrol Sistemi İle Yeni Bir Alana Adım Atıyor

Firmalar çalışanlarının verimliliğini artırmak için sürekli yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyorlar. Personel devam kontrol sistemleri de, tüm personelin giriş çıkış zamanlarını ve buna bağlı bilgilerin detaylı bir şekilde kaydedilip raporlanmasını sağlayarak firmalara, verimliliği artırmak için geniş imkanlar sunuyor. Bu sayede şirket içi denetim ve izleme, sayısal veriler aracılığıyla destekleniyor ve bu bilgi akışı, kurumlar için hayati önem taşıyan çalışan verimliliği konusunda yardımcı olmak üzere yönetim birimlerine aktarılabiliniyor.

Sektörel bazlı yazılımların öncü markalarından olan Duetron da, bina güvenlik teknolojileri alanında geliştirdiği birçok üründen sonra, hali hazırda Bosch Bina Yönetim Sistemi (BIS) ile varolan entegrasyonunun kapsamını daha da genişleterek, personel devam kontrolü alanında yeni yazılımını duyurdu.

DuetronPDKS adıyla yayınlanan bu ürün sayesinde, hem personele ilişkin detaylı bilgileri saklamak, gerektiğinde hızlı ve kolay ulaşılmasını sağlamak, hem de kartlı geçiş sistemleri ile BIS yazılımı üzerinden entegre olarak, personelin bina giriş, çıkış ve benzeri bilgilerini kapsamlı bir şekilde raporlamak mümkün oluyor. Yazılım, personel işe giriş çıkış zamanlarının, lokasyon, bina ve hatta kat bazında kayıt altına alınmasını sağlıyor ve bu veriler fazla mesai, vardiyalı çalışma, maaş hesaplaması gibi konularda kullanılabiliniyor. Bu verilere dayanarak oluşturulan raporlar otomatik olarak üretilip, önceden belirlenmiş adreslere mail olarak da gönderiliyor. Sistem hem geçiş kartları hem de parmak izi okuyucularla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

DuetronPDKS, ayrıca ziyaretçi yönetim modülü de içeriyor. Böylece banka, hastane, kamu kuruluşları gibi binalarda, ziyaretçi giriş noktalarında hem ziyaretçinin bilgileri detaylı olarak tutuluyor, o kişinin varsa daha önceki ziyaretlerine ilişkin bilgiler görüntüleniyor, hem de ziyaretçi kartı verilerek,  ziyaret edeceği kat, bina vb. bilgilere bağlı olarak yetkilendirmesi yapılıyor.

Ayrıca, yazılımın sunduğu opsiyonlar arasında, çok sayıda firmanın çalıştığı binalarda, bu bilgileri firma bazında da ayrıştırarak ayrı ayrı saklamak ve raporlamak da yer alıyor.

Web tabanlı arayüzler ile kullanılan sistem, istemci tarafında herhangi bir kurulum gerektirmiyor. Kullanıcılara tanımlanan birçok farklı düzeydeki yetki grupları sayesinde, her seviyeden kullanıcı, ister sadece ziyaretçi girişi yapan güvenlik görevlisi olsun, ister kendi birimindeki personelin toplam çalışma saatlerini görmek isteyen yönetici olsun, hepsi  sistemi, bu arayüzler ile kullanabiliyorlar.

Bunlara ilaveten sistemde yetkilendirmeye ilişkin kurallar da tanımlanabiliyor. DuetronPDKS kurulduktan sonra, sistem konfigürasyonundan sorumlu olan kullanıcının değiştirebileceği yada ekleyebileceği bu kurallar, standart kapı geçiş yetkisi verme işlemleri sırasında, yazılımı kullanan operatörlerin herhangi bir hata yapmalarının önüne geçmek için tasarlanmış. Ziyaretçi ya da personele verilecek olan tüm yetkilerin öncelikle bu ön tanımlı kurallara uygunluğu sınanıyor. Böylece, firma tarafından belirlenmiş temel kurallara uygun olmayan herhangi bir yetkilendirme sistem tarafından engelleniyor. Mesela binada, belli kişiler dışındaki hiçbir personelin girmesinin istenmediği bir bölüme, bu yazılım üzerinden de yetki verilemiyor.

Personelin izin kullanma durumlarını da bu sistemde görebilmek mümkün. İzin zamanları ve izin tipleri yine detaylı olarak kaydediliyor ve izin süresi içinde kapı ve turnikelerden geçiş izni verilip verilmeyeceği de, yine sistemde parametrik olarak ayarlanabiliyor.

Ancak şirketler için personel yönetimi dendiğinde, en önemli bileşenlerden birinin IK sistemleri olduğu malum. Her kurumun, büyük ya da küçük, çalışanlarının bilgilerini saklayıp yönettikleri bir insan kaynakları sistemi vardır. İşte bu sebeple DuetronPDKS yazılım mimarisi; gerektiğinde personel verilerini, böyle bir dış kaynaktan alabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, proje özelinde, ilgili firmanın IK verileri ile, belli protokoller üzerinden entegrasyon sağlayabilir. Böyle bir entegrasyon, IK yönetimi ile kartlı geçiş sistemlerinin de uyumlu çalışmasını beraberinde getiriyor.

Teknolojik gelişmelerin de yardımıyla, herşeyden her an haberdar olmak, artık neredeyse sıradan bir ihtiyaç haline geldi. Şirketler de artık bu durumun farkında ve iç işleyişleri ile ilgili tüm verilerin de sürekli ellerinin altında, erişilebilir durumda bulunmasını istiyorlar. Bu alanda da Duetron, PDKS yazılımıyla, Bosch firması ile birlikte çalıştığı projelerde, önemli bir boşluğu dolduracak gibi görünüyor.

Share