Prensip Şeması 784x858 1

VOX-IGNIS İTFAİYECİ TELEFONU SİSTEMİ

Yangın ya da itfaiyeci telefonu sistemi, bir binadaki yangın sırasında itfaiye ekiplerinin bina içinde iletişimi için kurulmuş iki yönlü bir haberleşme sistemidir. Bu haberleşme, sistem merkezindeki ana panel ve sahaya dağıtılmış saha üniteleri vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Saha üniteleri genel olarak yangın kaçış merdivenlerine yerleştirilir. Bu üniteler iki farklı tipte olabilir. İlki, içinde kendi ahizesi bulunan metal saha kabinleridir. Bu kabinler bir anahtarla açılır ve görevli ahizeyi kaldırır kaldırmaz sistem merkezindeki operatörle doğrudan iletişime geçer.

İkinci uygulama ise sahada bağlantı prizlerinin kullanılmasıdır. İlgili noktalara bağlantı prizleri yerleştirilir ve saha görevlisi, elindeki portatif ahizeyi istediği prize takarak sistem merkezindeki operatörle iki yönlü iletişime geçebilir.

Sistem, bölge mantığıyla çalışmaktadır. Binanın yapısına göre öncelikle hangi noktalarda kaç adet ünite kullanılacağı belirlenir. Devamında, yine yangın senaryosundaki yangın bölgelerine göre sistem belirli zonlara ayrılır. Her zon için sistem merkezinde bir adet hat oluşturulur ve kablolama altyapısı bu zonlara göre oluşturulur. Dolasıyla sistem merkezindeki ana panel, binadaki toplam zon sayısına göre belirlenmektedir.

Ana panele, yangın (itfaiyeci) telefonu bağlanabildiği gibi engelli telefonu, ipli çağrı sistem üniteleri veya daha basit interkom sistemi cihazları da bağlanabilir. Dolayısıyla panel birden fazla sistem için de kullanılabilmektedir.

Ana panelin ayarlamaları ve hata/alarm bilgileri, üzerinde bulunan 4.3” dokunmatik paneli yapılır. Ana panel aynı zamanda 8 bölge kapasitesine sahiptir. Eğer sistemde 8’den fazla bölge olacaksa, 8’li artırım modülleri kullanarak bölge kapasitesi 512’ye kadar çıkartılabilir. Bölge artırım panelinin bir diğer avantajı da dağıtılmış yapıda kullanılabilmesidir. Ana panelle, kendi sistem network’ü üzerinden haberleşerek; saha kablolamasının en aza indirilmesini sağladığı gibi çok büyük yapıdaki binalarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Share