Entegre Güvenlik Sistemleri ile Tek Platformdan Yönetim

Elektronik güvenlik sistemlerinde entegrasyon ile yangın ihbar, seslendirme, geçiş kontrol (biyometrik, bariyer, turnike, vücut tarama sistemleri), Video Gözetim Sistemleri, hırsız alarm, bekçi tur, otopark yönetim, otomasyon sistemleri ve daha fazlası ile oluşan bütünün tek platformda yönetimi sağlanmaktadır.

Entegrasyon, büyüklüğü göreceli olarak değişen ve değişkenlik gösteren parçaların bir araya gelerek bir bütün içerisinde sistemli olarak çalıştırılmasını amaçlamaktadır.

Entegrenin tarihçesi, yaklaşık olarak 1945 li yıllarda 2. Dünya savaşı esnasında üretilen birçok tekil devre elemanın el ile bir araya getirilerek ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer, elektronik sayısal entegratör ve hesaplayıcı) isimli bilgisayarın bütünleştirilmesi ile olmuştur.

Güvenlik Sistemlerinde Entegrasyon
Entegre güvenlik sistemleri ile personelli güvenlik, elektronik güvenlik, bilgi işlem sistemleri güvenliği, görüntülü, sesli ve data iletişim güvenliği uygulamaları bütünleştirilerek uyum içerisinde bir yönetim ağı kurulmuştur. Network edilebilen ve bu uyumun bir parçası olmaya müsait her sistem bütüne dahil olabilmektedir.

Elektronik güvenlik sistemlerinde entegrasyon ile yangın ihbar, seslendirme, geçiş kontrol(biyometrik, bariyer, turnike, vücut tarama sistemleri), Video Gözetim Sistemleri, hırsız alarm, bekçi tur, otopark yönetim, otomasyon sistemleri ve daha fazlası ile oluşan bütünün tek platformda yönetimi sağlanmaktadır. Bir diğer değişle, bir çatı yazılımı ile yani bina entegrasyon sistemi(BIS) ile çatı altındaki tüm parçaların birleştirilmesi ve parçanın bütüne, bütünün parçaya indirgenmesidir. Bina entegrasyon sistemi, önce bir bütün oluşturmakta daha sonra parçaları olabilecek tehlikelere/senaryolara karşı hazırlamaktadır.
Amaç; en kötü senaryo da insanların en doğru şekilde binadan tahliyesi veya doğabilecek zararın minimum seviyede tutulmasıdır. Bu da bina entegrasyon sistem(BIS) bileşenleri, bu bileşenlerin yetenekleri ve yazılımda oluşturulan olası senaryolar ile mümkündür.

Aşağıdaki senaryoda, binada çıkan yangın sonrası bina entegrasyon sisteminin(BIS) otomatik olarak gerçekleştirdiği müdahale yapısını inceliyoruz.

Belirtildiği gibi bina entegrasyon yazılımına gelen bilgi doğrultusunda sistem bileşenleri anında aksiyon alıyor ve binlerce sensör, kamera noktasal takip ile yönetilebiliyor.

Ülkemiz de hızla yaygınlaşan gerek kamu gerek özel kuruluşlarda tercih edilen bina entegrasyon yazılımları mal ve can güvenliği riskini minimize etmekte kararlı bir yol izlemektedir ve donanım sistemlerine katma değer sağlamaktadır.

Elektronik Güvenlik Sektörü Nereye Gidiyor?

Donanım ürünlerinin yetenekleri ile toplanan verilerin, sınırı olmayan yönetim yazılımları altında birleştirilmesi bize sınırsız bir yol sunuyor ve bu durum bir soru doğuruyor. Gelişmekte olan yapay zeka ile elektronik güvenlik sistemlerini birleştirebilmek mümkün olur mu?
Analiz yazılımları ile günden güne gelişen algılama ve tespit etme yöntemleri yapay zeka tabanlı sistemlere temel olarak karşımıza sıkça çıkmaya başladı.

Görüntüleme sistemlerinde analiz yazılımları henüz ülkemizde çok aktif olarak kullanılmaya başlanmasa da 2019 yılı içerisinde görüyoruz ki davranış analizi ile eylemler tespit edilebiliyor.
Algılayıcılar ve kamera sistemleri ile elde edilen veriler yapay zeka denetiminde öngörü ile eylem gerçekleşmeden tespit sağlayıp önlem alabilecektir, başlangıçta düşük doğruluk oranlarında çalışacaktır fakat zamanla hata oranı sıfıra yaklaşacaktır. Kişinin mimiklerine, el/kol hareketlerine ve vücut ısısına göre elde edilen veriler yapay zeka kontrolünde eylem gerçekleşmeden tedbir sağlayabilecektir.

Sonuç olarak, elektronik güvenlik sektörü pazarında, bina entegrasyon sistemlerinin yapay zeka ile birleştirilerek entegrasyonda basamak atlayışını önümüzde ki yıllarda görüyor olacağız.

Gökhan Dalcı | [email protected]

Share