intercom

Eğitimde İntercom çözümleri, İntercom ile geliştirilmiş güvenlik sistemleri

Günümüz dünyasında, öğrencilerin ve çalışanların bulunduğu eğitim kurumlarını daha iyi ve daha güvenli hale getirilmesi gerekliliği bir gerçektir. Eğitimcilerin ve yöneticilerin, herhangi bir güvenlik ihlali ve saldırı durumunda güvenlik prosedürlerindeki rollerini mutlaka bilmeleri gerekmektedir. Güvenlik teknolojisi, uygun personel eğitimi etkin olarak kullanıldığında önemli bir unsur haline gelir

Okul ve üniversiteleriniz de kritik durumların üstesinden gelmek için gerekli güvenlik altyapılarına sahip misiniz?

Okul ve üniversitelerde kritik bir durum gerçekleştiğinde, acil mü­dahale gerekmektedir. Bu durum kurumun personeline, acil yardım gelmeden önce, ciddi sorumluluklar yüklemektedir.

Kritik haberleşme çözümleri, kampüste bulunan öğrencilere ve personellere rehberlik etmesi ve güvenliğini sağlaması için olağa­nüstü önemli hale gelmiştir. Bu güncel haberleşme sistemi riski minimuma indirerek yaşam ile ölüm arasındaki ince farkı ortaya çıkarır.

Güvenlik ve Eğitim

Günümüz dünyasında, öğrencilerin ve çalışanların bulunduğu eğitim kurumlarını daha iyi ve daha gü­venli hale getirilmesi gerekliliği bir gerçektir. Eğitimcilerin ve yöneti­cilerin, herhangi bir güvenlik ihlali ve saldırı durumunda güvenlik prosedürlerindeki rollerini mutlaka bilmeleri gerekmektedir. Güvenlik tek­nolojisi, uygun personel eğitimi etkin olarak kullanıldığında önemli bir unsur haline gelir.

Kriz Yönetimi için Yönetimsel Araçlar

Son yıllarda, okul ve üniversiteler için intercom, PA (acil anons) ve kitle bildirimine olan ihtiyaç artmıştır. Geçmişte intercom sistemleri sadece günlük idari işlemler ve genel iletişim için kullanılmıştır. Artık, dünyada meydana gelen şiddet artışı ve terör olaylarında ötürü gelişmiş güvenlik dağıtım sistemleri bu tehtidlere karşı önemli bir faktör haline gelmiştir. Eğitim tesislerinde kullanılan çözümler, can ve mal tehditlerine karşılık koruyucu ve önleyici kriterleri karşılamalıdır.

IP Video İntercom Kulla­narak Güvenliği Arttırmak

Okul ve üniversitelerin tüm girişlerine IP intercom ünitesi ekleyerek güvenliği arttırabiliriz. Okulda bulunan ziyaretçiler ve personeller, okul içerisindeki her binaya erişmek için bun­ları kullanmalıdır. Ziyaretçiler, intercom ünitesinde bir tuşa basarak sistemi basitçe aktive ederek, ana ofisteki personele kimlik bilgisi ve ziyaret amacını belirtir. Ziyaretçinin tuşa basa­rak sistemi aktive ettiğinde, ana ofiste bulunan personel tarafın­da monitör aktif duruma geçer, bu şekilde personel ziyaretçinin kuruma girişine izin verilebilir veya reddedebilir.  Yangın Alarm Sistemi Tek Başına Yetersiz Kalır

İnsanların önceden belirlenmiş toplanma alanlarına belirli acil durum senaryolarıyla birlikte tahliye edilmesi ters etki yaratabilir ve bu daha fazla zarara neden olabilir. Bu gibi durumlarda güvenlik ve emniyetle ilgili uzmanlar, durumsal ve bölgesel güvenlik mesajları sağ­layan ses ya da acil anons sistem­lerini önerir.

Kristal Netliğinde Ses

Günümüz eğitim uzmanlarının, ge­lecekteki silahlı ve silahsız şiddet olaylarını önlemek için güvenlik pro­sedürlerini ve politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir. Okullar acil bir durumda kritik tali­mat, yönlendirme ve emniyet sağla­dığı kadar etkili iletişime de katkıda bulunan access control, video izleme ve seslendirme çözümleriyle birkaç basit adımla iyileştirilebilir.

Tasarım ve geliştirme konusunda bir asırdan fazla tecrübesi ile, Ving­tor-Stentofon her zaman üstün ses kalitesi ve işlevsel ürünler sunmak­tadır. Vingtor-Stentofon, intercom, PA, CCTV, erişim kontrolü ve alarm sistemleri ile arabirim kitle bildirim çözümleriyle bir dizi sunarak eğitim profesyonellerin ihtiyaçlarını karşı­layacaktır.

Share