Bosch Building Integration

DuetronVMS artık Bosch BIS ile de konuşuyor

Duetron, bina güvenlik sistemleri alanında sunduğu yenilikçi ve profesyonel yazılım çözümlerini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.

Duetron, bina güvenlik sistemleri alanında sunduğu yenilikçi ve profesyonel yazılım çözümlerini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Teknolojinin ilerlemesi bu sistemlerdeki çeşitliliği artırdığı gibi, sürekli ulaşılabilirliği de zorunlu kılıyor. Günümüzde artık bina güvenliği dendiğinde, çok sayıda alt sistemden oluşan bir sistemler bütününü düşünmek gerekiyor. Güvenlik kameraları, yangın alarmları, hırsız alarmları, kapı geçişleri gibi pek çok sistem kendi işlevlerini görürken, binaların da topyekün güvenliğini sağlamış oluyorlar.

Ancak günümüz koşullarında, tüm bu sistemlerin de birbirleriyle haberleşebilir durumda olması, bu güvenlik konseptini daha ileri bir noktaya taşıyarak, etkili bir biçim­de sağlanmasına imkân tanıyor. Böylece sistemler arası enteg­rasyon giderek daha da önem kazanmaya başlıyor ve firmalar bu sayede kullanıcılara, istenilen noktadan sistemin bütününü gözlemleyebilme ve hatta kontrol edebilme olanağını sunarak uçtan uca çözümler geliştiriyorlar. Büyük ölçekli yapılardan, küçük binalara kadar yayılmaya devam eden bu eğilim, güncel teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanmayı da maksimum düzeye çıkarıyor.

Pazara ürünlerini sunduğu ilk an­dan itibaren bu ihtiyacın farkında olan Duetron için de, sistemler arası entegrasyon, öncelikli hedef­ler arasındaydı. Duetron markası altındaki tüm yazılım ürünlerinin tamamiyle birbirleriyle entegre bir şekilde çalışacağı duyurulmuş ve DuetronVMS ile yangın alarm yönetim yazılımı olan DuetronFMS arasında bu entegrasyon hayata geçirilmişti. Bir sonraki adım olarak diğer yazılımlarla birlikte çalışabilirliği hedefleyen Duet­ron, bu amaçla Bosch firması ile yazılım bazlı entegrasyon konu­sundaki işbirliğini genişletmiş ve Bosch Güvenlik yazılımları ile haberleşmek için gerekli alt yapıyı hazırlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de, DuetronVMS Video Yönetim yazılımının, 3.3 versiyonundan itibaren Bosch BIS (Bina Entegras­yon Sistemi) ile çift yönlü haberle­şerek çalıştığı duyuruldu.

Bu entegrasyon sayesinde artık, hem BIS tarafından yönetilen tüm alt sistemlerin anlık verileri, DuetronVMS tarafından gerçek zamanlı olarak alınıp dağıtılıyor ve bu sayede ilgili iş istasyonlarında görüntülenebiliyor. Hem de Duet­ronVMS yazılımdan, BIS yazılımın veri göndererek, BIS tarafında bu verilere bağlı senaryoları devreye sokmak ya da ilgili alt sistemin yönetimini sağlamak mümkün ola­biliyor. Mevcut bu yapıyı kullana­rak artık sistem yöneticileri, daha çok çeşitlilikde veriye ulaşabilir ve bu verileri ilgili tüm sistemleri yönetmek adına aktif bir şekilde kullanabilir olacaklar. Sonuç ola­rak bu durum kullanıcılara daha efektif, daha güvenilir ve daha esnek sistemler sağlayacak.

Son yıllarda artık bilginin kendi­sinin bir güç olduğu, her geçen gün daha iyi anlaşılmakta. Hatta bu durum iş yapma modellerimi­zi, mevcut paradigmalarımızı ve düşünme tarzımızı da derinden etkilemekte. Neticede kullanılan araçlar, ürünler, sistemler de bu etkiden nasibini alıyor. Burada bilgi dediğimiz kavram, dijital dün­ya açısından temelde bir veridir aslında. Anlık toplanan, işlenmiş ve aktif olarak kullanılan veri bize bilgi sağlar. Bunu yapmak için de akıllı algoritmalar içeren ve birbirleriyle entegre çalışan yazılımlara ihtiyaç kaçınılmazdır.

Yazılım üreticilerinin de bu gerçeği göz ardı etmeden gerekli zihinsel dönüşümü gerçekleştirerek, ürün ve hizmetlerine de bu yenilikleri yansıtmaları gerekmektedir.

Duetron, bina güvenlik alanında sunduğu yazılım çözümleri ile bu dönüşümün gereklerini yerine ge­tirme konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor…

Share