Duetron radar

Duetron Radar ile CCTV ve Laser Radar Sistemleri artık entegre çalışıyor

Diğer pek çok alanda olduğu gibi bina güvenliğinde kullanılan sistemler de daha akıllı hale geliyor. Duetron Radar en çok kullanılan üç sistemin birbiriyle entegre halde son kullanıcıya sunulabilmesi için tasarlandı.

Diğer pek çok alanda olduğu gibi bina güvenliğinde kul­lanılan sistemler de daha akıllı hale geliyor. Artık büyük oranda dijitalleşen ve IP altyapısı kullanan bu sistemler ihtiyaca göre tek başlarına veya birlikte entegre şekilde binaların ve bulundukları arazilerin güvenliğini sağlamada önleyici ve tespit edici görevlerini pek çok farklı alanda gerçekleştiriyorlar.

Duetron Radar en çok kullanılan üç sistemin birbiriyle entegre halde son kullanıcıya sunulabilmesi için ortaya çıkmış bir yazılım. Duetron Radar, elektronik çitler, ladar (Laser radar) ve CCTV sistemlerini entegre ederken bütünleşik sistemin otomasyonunu yönetiyor ve kullanıcı­sını en uygun şekilde görsel ve işitsel uyarılarla korunan bölgenin durumu hakkında bilgilendiriyor. Her çit için ve her ladar bölgesi için ayrı kamera tanımlama imkanı sunan Duetron Radar, hareketli kameraların da alarm kaynağına yönlenmesini ve bu sayede CCTV sisteminin en önemli sahneyi kaydederken, son kullanıcının da alarm kaynağı ile ilgili görsel olarak bilgilendirilmesi sağlı­yor. Böylece son kullanıcı müdahalenin gerçekten gerekli olup olmadığına en doğru şekilde karar verip güvenlik gö­revlilerini hatalı alarmlar ile meşgul etmeyerek gerçekten gerekli durumlar için hazır olacaklarından emin olabiliyor.

Ön tanımlı olarak Türkçe ve İngilizce dil desteğiyle sunu­lan Duetron Radar ihtiyaca göre sonradan yüklenebilecek dil dosyaları ile dil sınırlamasının önüne geçiyor. Harita desteği ile ladar için alarm kaynağının tam yerini son kullanıcıya gösterebiliyor. Yine bu haritalar ana ekrandan bağımsız olarak diğer ekranlara dağıtılabiliyor. Spot monitör olarak tanımlanan ekranda kamera görüntüsünü sunar­ken ilgili haritada renk kodlarıyla bölge durumu­nu görselleştiriyor.

Sade kullanıcı arayüzü ile yalnızca gerekli kısım­lara odaklanmayı kolaylaştırıyor.

Sade ve kolay yapılandırma arayüzü ile Duetron Radar, kullanım aşamasında son kullanıcı için olduğu kadar kurulumu yapanlar içinde rahat bir yazılım. Pek çok detay ön tanımlı olarak gelirken yalnızca çok az verinin kurulumu yapan kişi tara­fından girilmesi gerekiyor. Bu verilerin pek çoğu için de yalnızca fare tıklamaları yeterli oluyor.

Share