11yanginplanlama 1

Bosch’tan Yangın Algılama Sistemi İçin Üst Seviye Planlama Asistanı

Bosch’tan Yangın Algılama Sistemi İçin Üst Seviye Planlama Asistanı

Yangın algılama sistemleri tasarım ve uygulamalarında TSE Yangın Yönetmeliği ve EN-54 şartları büyük ölçüde yön gösterici ve belirleyicidir. Bununla birlikte sistem limitleri de hesaba katılarak yapılacak detaylı planlama ile neredeyse hatasız sistem tasarımları yapmak mümkündür.

Teknik dokümanlarda çoğunlukla sistemlerin optimum koşullardaki üst limitleri belirtilir ancak sistemleri tasarlarken çevre koşulları ve sistem çalışmasını doğrudan etkileyen alt yapı işlerini de hesaba katmak gerekir. Zaman ile yarışın her an başa baş sürdüğü günümüz inşaat sektöründe, uygulama hatalarını minimuma indirebilmek için kusursuza yakın bir tasarım yapmak ihtiyaç değil zorunluluk olmuştur. Tam bu noktada, hem tasarım ve hesaplamalar hem de teknik dokümanlar konusunda hızla çözümler üreten Bosch, Safety Systems Designer yazılımı en güvenilir desteğiniz olacaktır. 16 dilde destek alınabilen bu yazılım, kolay ara yüzü sayesinde kullanıcı dostudur. Uzun saatler süren öğrenme süreçlerine gerek kalmaksızın, programın kurulduğu andan itibaren başarılı projeler üretmenin mümkün olduğu bir programdır.
Sistem tasarımı, en uç saha elemanının seçimi ile başlayarak, sistem merkezlerini ve merkezlerin güç ihtiyaçlarını hesaplamaya kadar uçtan uca eksiksiz yapılması gereken bir çalışmadır. Tasarım sayfasında panele modüler olarak eklenen çevrimlerin her biri ayrı ayrı tasarlanıp yönetilmektedir. Tüm çevrimlerin tamamlanması da sistem merkezini oluşacaktır. Program, eklenen her bir döngü ve döngü üzerinde bulunan ekipmanı panel yük hesabına dahil ederek hesapları otomatik güncellemektedir. Projenin istenen her aşamada şema çıktıları oluşturarak tasarıma ve sonrasında devreye alma sürecine yön verecektir. XPS, PNG veya JPEG formatlarında oluşturulabilen bu çıktılar ilave bir programa ihtiyaç duyulmadan her kullanıcı için erişilebilir ve okumaya hazır halde sunulmaktadır.

Teknik olarak standart performanslı bir çevrim modülü ile yönetilen bir çevrim üzerine 300mA akım değerini geçmemek koşulu ile 254 ekipman bağlamak mümkündür. Bununla birlikte bir döngünün maksimum uzunluğu 1600 metre ile sınırlandırılmıştır. Ancak uygulamada bu değerler 254 adet duman dedektörü için mümkünken 254 adet modül için döngü akım limiti olan 300mA aşıldığı için sağlanamamaktadır. Döngünün uygulanabilir maksimum uzunluğu ise kablo kesitine de bağlı olarak otomatik olarak hesaplanmaktadır. Limitleri aşan tüm durumlar program ekranında uyarı notları oluşturmakta ve bu değerler kırmızı ile işaretlenmektedir. Bu sayede tasarım aşamasında sistem çalışmasını etkileyecek bir durum oluşmaması ve döngülerin limitler içinde kontrol altında tutulması hedeflenmektedir.

Program, kullanılan tüm ekipmanlara ait ürün teknik veri sayfasına tek tık ile erişim sağlamaktadır. Böylece teknik parametreler, ihale metinleri, malzeme listeleri gibi pek çok konuda hızlıca çözüm üretmektedir. Panel ve tüm döngüler bir sistem şeması haline getirilerek kullanılan tüm malzemelerin keşif dokümanlarını kolayca oluşturur. Eksiksiz ve hatasız bir yangın algılama sistemi tasarlamak, tüm bu dokümanları ve sistem raporlarını kaydedip arşivlemek için ihtiyacınız olan asistana boschsecurity.com internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Çağla Tunalı | [email protected]

Bina Teknolojileri hakkında daha fazla bilgi almak için şimdi Ateksis’i ziyaret edin!

Share